LME Zinc Price 2023

Lme Zinc Closing Price – Offer Price

LME Zinc Official Offer Prices 2023

LME Zinc Official Prices for 2023.  LME Zinc price,  LME zinc closing price, LME Zinc Closing Offer Price

Yellow Color : Non-LME prompts   Green Color : 3rd Wednesday

LME Week : 9-10-11-12-13 October

wdt_ID LME Zinc (USD) JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
1 1 W/END 3439.50 3091.50 W/END Closed W/END W/END
2 2 Closed 3350.00 3075.00 W/END W/END W/END W/END
3 3 3004.00 3361.00 3090.00 W/END W/END W/END
4 4 2977.00 W/END W/END W/END * * W/END
5 5 3040.00 W/END W/END W/END W/END
6 6 2994.00 3200.00 3030.00 W/END W/END
7 7 W/END 3137.00 3012.00 Closed W/END W/END
8 8 W/END 3202.00 2990.00 W/END Closed W/END W/END
9 9 3154.00 3180.00 2967.50 W/END W/END W/END * W/END
10 10 3193.00 3119.00 2941.00 Closed W/END W/END W/END
11 11 3175.50 W/END W/END W/END W/END
12 12 3215.00 W/END W/END W/END W/END
13 13 3301.50 3042.00 2905.00 W/END W/END
14 14 W/END 3134.00 2954.00 W/END W/END
15 15 W/END 3067.00 2864.50 W/END W/END W/END #
16 16 3352.00 3035.00 2864.00 W/END W/END # W/END W/END
17 17 3286.00 3037.00 2933.00 # W/END W/END W/END
18 18 3415.00 W/END W/END W/END # W/END
19 19 3372.00 W/END W/END # # W/END W/END
20 20 3445.00 3110.00 2925.00 W/END W/END # #
21 21 W/END 3170.00 2897.00 W/END # W/END
22 22 W/END 3106.50 2888.00 W/END W/END W/END
23 23 3436.50 3087.00 2894.00 W/END W/END W/END * W/END
24 24 3420.50 3021.00 2900.00 W/END W/END W/END
25 25 3440.00 W/END W/END W/END W/END Closed
26 26 3488.00 W/END W/END W/END W/END Closed
27 27 3509.00 3034.50 2914.00 W/END W/END
28 28 W/END 3042.50 2937.00 W/END Closed W/END
29 29 W/END W/END Closed W/END W/END
30 30 3450.00 W/END W/END W/END W/END
31 31 3409.00 W/END

wdt_ID LME Zinc (USD) JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
1 1 3.439,50 3.091,50
2 2 3.350,00 3.075,00
3 3 3.004,00 3.361,00 3.090,00
4 4 2.977,00
5 5 3.040,00
6 6 2.994,00 3.200,00 3.030,00
7 7 3.137,00 3.012,00
8 8 3.202,00 2.990,00
9 9 3.154,00 3.180,00 2.967,50
10 10 3.193,00 3.119,00 2.941,00
11 11 3.175,50
12 12 3.215,00
13 13 3.301,50 3.042,00 2.905,00
14 14 3.134,00 2.954,00
15 15 3.067,00 2.864,50
16 16 3.352,00 3.035,00 2.864,00
17 17 3.286,00 3.037,00 2.933,00
18 18 3.415,00
19 19 3.372,00
20 20 3.445,00 3.110,00 2.925,00
21 21 3.170,00 2.897,00
22 22 3.106,50 2.888,00
23 23 3.436,50 3.087,00 2.894,00
24 24 3.420,50 3.021,00 2.900,00
25 25 3.440,00
26 26 3.488,00
27 27 3.509,00 3.034,50 2.914,00
28 28 3.042,50 2.937,00
29 29
30 30 3.450,00
31 31 3.409,00
LME Zinc (USD)
Avg = 3.289,38 Avg = 3.143,75 Avg = 2.953,63 Avg = 0,00 Avg = 0,00 Avg = 0,00 Avg = 0,00 Avg = 0,00 Avg = 0,00 Avg = 0,00 Avg = 0,00 Avg = 0,00
Min = 2.977,00 Min = 3.021,00 Min = 2.864,00 Min = Min = Min = Min = Min = Min = Min = Min = Min =
Max = 3.509,00 Max = 3.439,50 Max = 3.091,50 Max = Max = Max = Max = Max = Max = Max = Max = Max =