LME Zinc Price 2023

Lme Zinc Closing Price – Offer Price

LME Zinc Official Offer Prices 2023

LME Zinc Official Prices for 2023.  LME Zinc price,  LME zinc closing price, LME Zinc Closing Offer Price

Yellow Color : Non-LME prompts   Green Color : 3rd Wednesday

LME Week : 9-10-11-12-13 October

wdt_ID LME Zinc (USD) JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
1 1 W/END 3439.50 W/END Closed W/END W/END
2 2 Closed 3350.00 W/END W/END W/END W/END
3 3 3004.00 3361.00 W/END W/END W/END
4 4 2977.00 W/END W/END W/END * * W/END
5 5 3040.00 W/END W/END W/END W/END
6 6 2994.00 3200.00 W/END W/END
7 7 W/END 3137.00 Closed W/END W/END
8 8 W/END W/END Closed W/END W/END
9 9 3154.00 W/END W/END W/END * W/END
10 10 3193.00 Closed W/END W/END W/END
11 11 3175.50 W/END W/END W/END W/END
12 12 3215.00 W/END W/END W/END W/END
13 13 3301.50 W/END W/END
14 14 W/END W/END W/END
15 15 W/END # # W/END W/END W/END #
16 16 3352.00 W/END W/END # W/END W/END
17 17 3286.00 # W/END W/END W/END
18 18 3415.00 W/END W/END W/END # W/END
19 19 3372.00 W/END W/END # # W/END W/END
20 20 3445.00 * W/END W/END # #
21 21 W/END W/END # W/END
22 22 W/END W/END W/END W/END
23 23 3436.50 W/END W/END W/END * W/END
24 24 3420.50 W/END W/END W/END
25 25 3440.00 W/END W/END W/END W/END Closed
26 26 3488.00 W/END W/END W/END W/END Closed
27 27 3509.00 W/END W/END
28 28 W/END W/END Closed W/END
29 29 W/END W/END Closed W/END W/END
30 30 3450.00 W/END W/END W/END W/END
31 31 3409.00 W/END

wdt_ID LME Zinc (USD) JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
1 1 3.439,50
2 2 3.350,00
3 3 3.004,00 3.361,00
4 4 2.977,00
5 5 3.040,00
6 6 2.994,00 3.200,00
7 7 3.137,00
8 8
9 9 3.154,00
10 10 3.193,00
11 11 3.175,50
12 12 3.215,00
13 13 3.301,50
14 14
15 15
16 16 3.352,00
17 17 3.286,00
18 18 3.415,00
19 19 3.372,00
20 20 3.445,00
21 21
22 22
23 23 3.436,50
24 24 3.420,50
25 25 3.440,00
26 26 3.488,00
27 27 3.509,00
28 28
29 29
30 30 3.450,00
31 31 3.409,00
LME Zinc (USD)
Avg = 3.289,38 Avg = 3.297,50 Avg = 0,00 Avg = 0,00 Avg = 0,00 Avg = 0,00 Avg = 0,00 Avg = 0,00 Avg = 0,00 Avg = 0,00 Avg = 0,00 Avg = 0,00
Min = 2.977,00 Min = 3.137,00 Min = Min = Min = Min = Min = Min = Min = Min = Min = Min =
Max = 3.509,00 Max = 3.439,50 Max = Max = Max = Max = Max = Max = Max = Max = Max = Max =